Rostlinná prvovýroba

Aktuálně obhospodařujeme cca 115ha orné půdy, kde dle osevního postupu pěstujeme - pšenici (ozimá, jarní), řepku, kukuřici, brambory. 

Největší zastoupení mají ranné brambory, které jsou ihned po sklizni připraveny pro odběratele, aby se zachovala kvalita i čerstvost.                                               

Veškerou přípravu půdy a sklizeň provádíme sami vlastní zemědělskou technikou, pouze sklizeň obilovin formou služeb.