Brambory

Latinský název:       solanum tuberosum
Slovenský název:    zemiaky
Německý název:      kartoffeln
Anglický název:       potato; irish potato
 
 
Brambory patří mezi náš hlavní produkt.
Sázíme cca 40 ha brambor ročně a z toho část už předklíčenou a připravenou k sázení hned, jak to počasí dovolí. Celkovou výměru zavlažujem pro rychlou a výnosnou sklizeň, která začíná v červnu. Brambory jsou ihned po vyorání baleny a připraveny pro odběratele.